Ugovor

1067

Suglasnost fizičkih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa.