Ugovor

298

Suglasnost fizičkih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa.