Ugovor

466

Suglasnost fizičkih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa.