Udruženje obrtnika

1117

Osnivaju više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa.

Udruženje obrtnika je pravna osoba.