Struktura poduzeća

1005

Skup dijelova od kojih se poduzeće sastoji i njihovi odnosi prema cjelini.