Struktura poduzeća

1118

Skup dijelova od kojih se poduzeće sastoji i njihovi odnosi prema cjelini.