Struktura poduzeća

297

Skup dijelova od kojih se poduzeće sastoji i njihovi odnosi prema cjelini.