Sinteziologija

1030

Naziv za istraživanja koja integriraju znanja različitih disciplina te stvaraju nova znanja i spoznaje kada je to potrebno, kao i pretvaranje tih koncepata u umjetnine, artefakte (proizvode ili usluge) koje može prepoznati i priznati društvo.

Sinteziologija (eng. Synthesiology) kombinira znanja i spoznaje dobivene planiranjem pokusa i odgovarajućom obradbom rezultata te primjenom sustavnosne teorije, pripada sve nužnijim temeljnim istraživanjima, na primjer u tehnici, gdje rezultira otkrićima određenih pojava ili zakonitosti. To ne utječe izravno na gospodarske rezultate, ali omogućava bolje obrazovanje novih naraštaja koji su suočeni sa sve eksplozivnijih brojem raspoloživih informacija. Jedan od pionira sinteziologijskog pristupa, Japanac Hiroyuki Yoshikawa, objašnjava tradicijski znanstveni put (2008.)- on uvijek započinje analitičkim proučavanjem objekta sa svrhom njegova objašnjenja. Akumuliranjem analitičkih rezultata pridonosi stvaranju novih znanstvenih disciplina. Tijekom vremena proučavanje objekta postaje sve podrobnije i specijaliziranije. Sve teže je staviti takve rezultate u službu društva. Polazeći od izvorne definicije tehnologije, takav je istraživački put usmjeren na funkcionalnu (izvorno tehničku) sastavnicu tehnologije. Pionir na području sinteziologijskog pristupa u Hrvatskoj je prof.dr.sc. Igor Čatić