Podružnica

1079

Odjel, ured ili druga jedinica, smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća.

Podružnica nema pravnu osobnost (nije zaseban pravni subjekt) u odnosu prema trgovačkom društvu, ali se upisuje u sudski registar.