Organizacija

1346

gr. ὄργανον órganon „Alat“

Društveni poredak koji vodi kolektivne ciljeve. To obuhvaća i planiranje te izvršenje određenoga projekta.

Organizacija je namjeravana i formalizirana struktura uloga ili položaja. Najčešće se pod tim misli poduzeće ili neka institucija. Organiziranje predstavlja – ustanovljavanje i klasificiranje potrebnih aktivnosti, grupiranje aktivnosti nužnih za postavljanje ciljeva, te dogovorene ovlasti. Formalna organizacija – napisana organizacija s definiranim ulogama i ovlastima. Neformalna organizacija – nenapisana organizacija u kojoj se uloge izborene na osnovi zajedničkih interesa i osobnih autoriteta.

Organizacijska struktura treba biti oblikovana tako da:

razjasni tko će obavljati zadatke,
tko je odgovoran za rezultate,
ukloni prepreke uspješnom radu uzrokovane nepouzdanošću zaduženja,
stvara mreže komuniciranja i odlučivanja,
da postiže ciljeve poduzeća.
Ljudima u organizaciji definiraju se:

zadaci, ovlasti, odgovornosti
uloge i mjesto u organizaciji
ljudi i funkcije kojima daju zadatke i ljudi i funkcije od kojih primaju zadatke
veze s ostalima s onima
od kojih primaju zadatke
kojima prosljeđuju rezultate svog posla
kojima daju zadatke
s kojima rade na istim poslovima
od kojih primaju informacije
s kojima komuniciraju