NC (Numerical control)

1024

Automatizacija strojnih alata koji su upravljani programiranim naredbama kodiranim u mediju za pohranu podataka – za razliku od nekadašnjih ručno pokretanih kotača i poluga.

Prvi NC stroj je izrađen 1940-tih i 1950-tih i imao je bušene kartice. Kada su ugrađena računala, dobiveni su CNC strojevi, što je revolucioniralo procese strojne obrade.