Mreža

1190

engl. Network

Grupa računala spojenih fizičkom vezom, poput kabela, ili bežičnom vezom.

U informacijskoj tehnologiji, mreža je niz točaka ili čvorova međusobno povezanih komunikacijskim kanalima. Mreže mogu biti isprepletene s drugim mrežama i sadržavati podmreže, a najčešće su im topologije sabirnica, zvijezda, prsten ili mreža. Može ih karakterizirati prostorna rasprostranjenost, pa ih tada dijelimo na:

lokalne (engl. Local Area Network – LAN),
mreže metropolskog područja (engl. Metropolitan Area Network – MAN),
mreže velikog prostora (engl. Wide Area Network – WAN).