Licitacija

509

Predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje.