Licitacija

320

Predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje.