Licitacija

1136

Predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje.