JIT

1184

Just in time – točno na vrijeme je proizvodna metoda kreirana s ciljem da se na minimum svede skladištenje materijala, dijelova i poluproizvoda koji ulaze u proizvodni proces

JIT osiguranje proizvodnje potrebnim elementima u određenim količinama i u pravo vrijeme. To je strategija smanjenja troškova u proizvodnji tako da se na minimum svede vrijeme skladištenja dijelova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbjegavanje skladištenja, te njihovo stavljanje u najkraćem roku u proizvodni proces. Time se dobije skraćenje vremena izrade pojedinih dijelova proizvodnje, sinkroniziranje procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranje kapaciteta. Metoda je također nazvana i Toyota Production System, to nije samo tehnika, već isto tako i menadžerska filozofija.