INTERREG

1080

Inicijativa Europske zajednice pokrenuta radi razvijanja prekogranične suradnje između pograničnih područja na unutarnjim i vanjskim granicama EU.

Početna ideja inicijative Interreg, usvojena 1990. godine, bila je priprema pograničnih područja zemalja članica za zajednicu bez unutarnjih granica. U Financijskoj perspektivi 2000.-2006. nalazila se u svojoj trećoj fazi. U toj se fazi sastojala od tri linije: INTERREG III A – prekogranična suradnja, INTERREG III B – transnacionalna suradnja i INTERREG III C -međuregionalna suradnja. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. INTERREG se zamjenjuje Ciljem 3. -Europska teritorijalna suradnja. Na vanjskim granicama Unije suradnju u sklopu INTERREG-a sufinanciraju programi za treće zemlje (u slučaju Hrvatske CARDS i PHARE). U razdoblju 2000.-2006. Hrvatska je sudjelovala u četiri INTERREG programa: INTERREG III A – Program jadranske prekogranične suradnje i Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske, INTERREG III B CADSES i INTERREG III C. Sudjelovanje projektnih partnera iz Hrvatske financiralo se iz programa PHARE i CARDS.