Hipoteka

1224

edan od instrumenata osiguranja naplate putem kojih banka u slučaju neredovite otplate kredita može zapljeniti imovinu klijenta kako bi naplatila svoja potraživanja.

Kod založnog prava, odnosno hipoteke, klijent zadržava vlasništvo nad imovinom, ali se ta imovina banci daje u zalog i traje do konačne otplate kredita.