Fiksni troškovi

1066

Fiksni troškovi (engl. fixed costs) su troškovi čija ukupna visina u određenom razdoblju ostaje nepromijenjena, neovisno o promjenama stupnja aktivnosti poduzetnika.

U odnosu na jedinicu proizvoda ti su troškovi manji pri većoj količini proizvodnje, a veći pri manjoj količini proizvodnje (stupnju aktivnosti). Oni postoje čak i onda kada se uopće ne obavlja djelatnost. Takvi su troškovi npr. kamate na zajmove, najamnina poslovnog prostora, amortizacija i sl.
Troškovi suprotnih obilježja su varijabilni troškovi. Zbroj fiksnih i varijabilnih troškova čini ukupne troškove.