Devalvacija

992

Smanjenje vrijednosti neke valute u odnosu prema nekoj čvrstoj valuti ili vrijednosti zlata.

Jednokratno smanjenje vrijednosti domaće valute u odnosu na stranu valutu u sustavu fiksnog tečaja. (Povećanje vrijednosti domaće valute naziva se revalvacija).

Službena promjena pariteta neke nacionalne valute utvrđivanjem njezine niže vrijednosti u odnosu na neku stabilnu valutu ili u odnosu na neko drugo mjerilo.