CADD

505

• Computer-aided design and drafting

• Korištenje računala za izradu konstrukcijske dokumentacije.