Analiza financijskih izvještaja

1081

Dio poslovne analize, provodi se sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage i mogućih perspektiva u položaju poduzeća.

•Osnovne su podloge te analize:

a) bilanca kao prikaz imovine i obveza poduzeća na određeni dan,

b) račun dobiti i gubitka kao prikaz prihoda, rashoda i njihove razlike za odreneno razdoblje,

c) izvješće o novčanom tijeku kao prikaz primitaka, izdataka i njihove razlike za odreneno razdoblje,

d) izvještaj o promjenama vlasničke glavnice za određeno razdoblje,

e) bilješke uz financijska izvješća.

Korisnici tih podataka mogu biti vlasnici, kreditori, revizori, država i dr.

Analizom se utvrđuje sadašnje stanje poduzeća, iznose se realni i objektivni podaci o likvidnosti poduzeća, financijskoj stabilnosti, zaduženosti i rentabilnosti, definiraju se uzroci i simptomi financijskih problema u poduzeću.