Zatezna kamata

616

Iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obveze.