Zatezna kamata

1343

Iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obveze.