Zatezna kamata

404

Iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obveze.