Upravljanje kvalitetom

1291

Usklađene aktivnosti za vođenje i upravljanje organizacijom s aspekta kvalitete.

Vođenje i upravljanje organizacijom s aspekta kvalitete uobičajeno uključuje uspostavu politike kvalitete i ciljeva kvalitete, planiranje kvalitete, kontroliranje kvalitete, osiguranje kvalitete i poboljšanje kvalitete.