Strategija

364

Sustav znanja i vještina, te upotreba odgovarajućih metoda i sredstava za postizanje ciljeva.