Šticung

1153

Na našem tržištu predstavlja posebno razvijen način (prodaje) ustupanja deviza uz višu cijenu od službenog tečaja.

Šticung (njem. Stützung) je iznos između postignute cijene deviza u prodaji i službenog tečaja. Izražava se u postocima na službenu cijenu deviza.