Poduzetnički ugovor

1134

Označava odnose između trgovačkog društva i ugovornih strana kao i odnose između društva i članova drugog društva.

Tipovi poduzetničkih ugovora su:

ugovor o vođenju poslova društva,
ugovor o prijenosu dobitka,
ugovor o zajednici dobitka,
ugovor o djelomičnom prijenosu dobitka,
ugovor o zakupu pogona,
ugovor o prepuštanju pogona.