Ovrha

1111

Prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (pravomoćne presude, vjerodostojni računi). Ovrha je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu.

Provodi se na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava. U vjerodostojne isprave ubrajaju se: račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga te ovjerovljena privatna isprava, dok se u ovršne isprave ubraja: ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna odluka arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom postupku, ovršna javnobilježnička odluka, ovršna javnobilježnička isprava te zadužnica. Predmet ovrhe su sve ovršenikove stvari i prava na kojima se može provesti ovrha, a to mogu biti: plaće, novac na računima nekretnine, pokretnine, dionice, udjeli u trgovačkim društvima i sl.