Knjiga blagajne

339

Knjiga blagajne (blagajnički dnevnik ili blagajničko izvješće) je računovodstveni dokument u kome se evidentiraju sve uplate i isplate gotova novca.