Čikaška škola

1025

Zalažu se za slobodno tržište koje vide kao najefikasnije sredstvo organizacije ekonomskih resursa uz jaki skepticizam prema državnoj intervenciji.

Izraz je skovan u 1950. i odnosi se na skupinu profesora na Ekonomskom odjelu Sveučilišta u Chicagu.