Ugovor o zakupu

1066

Ugovor kojim se obvezuje zakupoprimcu dati određeni prostor ili stvar na upotrebu i korištenje uz plaćanje odgovarajuće zakupnine.