Ugovor o zakupu

487

Ugovor kojim se obvezuje zakupoprimcu dati određeni prostor ili stvar na upotrebu i korištenje uz plaćanje odgovarajuće zakupnine.