Knjigovodstvo

1082

Vrlo pojednostavljeno – to je evidencija poslovnih događaja.

Dokumentirana i strogo formalizirana evidencija zasnovana na sustavnom i kronološkom bilježenju podataka o poslovnim događajima koji se odnose na stanja i izmjene stanja imovine, obveza, kapitala, prihoda, rashoda i poslovnih rezultata.
Svrha knjigovodstva i njegov konačni proizvod jesu financijski izvještaji o prošlim poslovnim događajima i promjenama koji mogu biti podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja u prošlom razdoblju, ali i, možda, još važnije podloga za donošenje poslovnih odluka u budućnosti.