Knjigovodstvene isprave

1076

Predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji.