Knjigovodstvene isprave

502

Predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji.