Knjigovodstvene isprave

303

Predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji.