Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

1088

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: gospodarstvo@zagreb.hr

PROČELNICA : Mirka Jozić, dipl.oec., soba 194/I
Tel: 610-1194, 610-1193, faks: 610- 1499
E-mail: mirka.jozic@zagreb.hr

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.