Faktoring

1058

Otkup potraživanja (uz određeni diskont) od tvrtke koja ne može naplatiti svoja potraživanja. Tada tvrtka koja se bavi faktoringom preuzima na sebe naplatu potraživanja. Temelj je ugovor o faktoringu i čini ga globalna cesija budućih potraživanja dobavljača.

U pravilu se otkupljuju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana. Faktoring posao sklapa se potpisivanjem ugovora o faktoringu, kojim prodavatelj fakture prodaje svoja potraživanja od dužnika, proizišla iz isporuke robe i/ili izvršenja usluga, na tvrtku koja se bavi faktoringom.

Prednosti faktoringa:

poboljšanje likvidnosti – brzim dolaskom do novca znatno možete poboljšati likvidnost svog poduzeća
uravnoteženje odnosa između kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih obveza
povećanje kreditne sposobnosti i boniteta
smanjenje rizika
povećanje rentabilnosti poslovanja
mogućnost ekspanzije poslovanja, povećanje prodaje i veća konkurentnost.