ERP

1101

Sustav za upravljanje poslovanjem uz podršku računala.

ERP (Enterprise resource planning) je sustav koji se koristi da upravlja i koordinira svim resursima, informacijama i funkcijama u poslovanju. Povezuje unutarnje i vanjske menadžerske informacije u cijeloj organizaciji obuhvaćajući financije i računovodstvo, prodaju i servis, upravljanje odnosima s kupcima, itd. ERP automatizira te djelatnosti kroz integrirajuću softversku aplikaciju. Zadatak tog softvera je da olakša tijek informacija između svih poslovnih funkcija unutar granica organizacije i upravlja vezama s vanjskim dionicima.