Dividenda

1178

Dio dobiti poduzeća koji se isplaćuje dioničarima.

Visinu dividende određuje skupština dioničkog društva. Obično se visina dividende određuje u postotku od vrijednosti dionice. Dividende su uplate od strane korporacija svojim dioničarima.