Budžetiranje u poduzeću

1051

Postupak u upravljačkom računovodstvu koji pomaže menadžerima (donositeljima odluka) u planiranju poslovnih aktivnosti.

Sumarni plan potencijalnih prihoda i rashoda.

Smatra se financijskim planom za novu poslovnu godinu.

Obično budžet vrijedi za jednu godinu.