Bruto domaći proizvod – BDP

1094

Vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar neke zemlje, a uključuje i vrijednost dobara i usluga proizvedenih pomoću inozemnih faktora proizvodnje u zemlji.

Ne uključuje vrijednost proizvodnje u inozemstvu koja potječe od domaćih proizvodnih faktora.