Akontacija

1096

je plaćanje unaprijed.

Akontacija je novčani iznos koji pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja kupac, odnosno jedna ugovorna stranka plaća unaprijed, t.j. daje na račun svoje ugovorne obveze drugoj stranci (isporučitelju proizvoda ili usluge) da bi olakšala ispunjenje njezine obveze.

Akontacija pomaže npr. proizvođaču neke opreme financiranje početka proizvodnje, nabavu materijala i slično. Nakon ispunjenja ugovora, odnosno isporuke proizvoda iznos akontacije uračunava se u ispunjenje obveze kupca, odnosno za taj iznos umanjuje se obveza koju kupac treba platiti isporučitelju proizvoda ili usluge.