Visoka tehnologija

1146

Pojam visokih tehnologija je ušao u svakodnevnu primjenu, ali nije nikada precizno definiran. Obično se koriste dva pristupa kod podjela poduzeća „prema tehnologijama“, od visokih do niskih.

U osnovi podjela se temelji na udjelu istraživanja i razvoja u postotku u odnosu na ukupne troškove poslovanja i iznosu dodane vrijednosti kod različitih industrija koje proizvode proizvode za izvoz.

Uobičajen pristup

prema vrstama tehnologija koje se koriste, ali i to se mijenja tijekom vremena
kod toga se misli i na one „koji proizvode visoku tehnologiju“ i na „one koji koriste visoku tehnologiju“
Noviji pristup

prema udjelu istraživanja i razvoja u pojedinom proizvodu, odnosno o poslovanju pojedinog poduzeća