Tim

1170

Grupa osoba koja zajednički radi na ostvarenju cilja.

Tim je mala skupina ljudi u kojih zajednički ciljevi imaju prednost i koji usklađeno djeluju da bi ih ostvarili koristan način rada koji potiče suradnju različitih stručnjaka. Timski rad se najbolje koristi kod rješavanja važnih,složenih problema za koje je potreban kreativan, poticajan pristup i koji zahtijevaju malo više vremena, dugoročni oblik suradnje. Kod rješavanja hitnih zadataka, timski rad se ne koristi, već se koristi postojeće znanje i hijerarhijsko odlučivanje.