Temeljni kapital

28

Upisani kapital od dioničara ili drugih osoba, što ovisi o pravnom obliku društva i utvrđuje se zakonom pojedine države. Upisani kapital može biti uplaćen u cijelosti ili djelomično.

Minimalni iznos temeljnog kapitala za društva s ograničenom odgovornošću je 20.000,00 kuna, a dionička društva 200.000,00 kuna.