Štednja

518

Svako čuvanje novca ili materijalnih dobara.