Štednja

1163

Svako čuvanje novca ili materijalnih dobara.