Štednja

336

Svako čuvanje novca ili materijalnih dobara.