Računovodstvo

1604

Funkcija u organizaciji ili poduzeću koja evidentira, analizira, tumači poslovne dogañaje i proizvodi računovodstve financijske informacije.

Disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je povijesnog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili (nikako ono što smatramo da će se tek dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti). Može se podijeliti na:

knjigovodstvo,
financijsko računovodstvo i
upravljačko računovodstvo.
Prema propisima o porezu na dohodak dvije su knjige od iznimne važnosti:

knjiga primitaka i izdataka i
knjiga prometa.
Osim te dvije knjige, zapisa koje jedna poslovna organizacija treba voditi je više, u zavisnosti od vrste organizacije te razmjera do kojih se proteže njena poslovnost. Najpoznatije su:

evidencija o potraživanjima i obvezama;
evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka;
popis dugotrajne imovine; itd.
Korijeni računovodstva sežu u Mezopotamiju, a jednostavno računovodstvo se spominje u Bibliji (Novi zavjet) i Kuranu.