Marketing

1149

Pojam koji označava ukupnu aktivnost prodavača prema kupcima.

“Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele” – Phillip Kotler. Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. American Marketing Association marketing definira kao “organizacijsku funkciju i niz procesa s ciljem stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti potrošačima te upravljanja odnosima s potrošačima na način koji pogoduje organizaciji i njenim vlasnicima”. Marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine zadovoljenja tih potreba. Takoñer pronalazi i potrebe kojih potrošači u datoj točki vremena još nisu svjesni, te takoñer pomaže u oblikovanju proizvoda za njihovo zadovoljenje.