Hijerarhija

1145

Odnos nadređenosti i podređenosti u organizaciji, tj. odnos rukovoditelja i izvršitelja.

Naziva se i „lanac zapovijedanja“. Hijerarhijskim sustavom zadaci se prenose na sve razine organizacije.