-14.1 C
Sarajevo
Biznis savjetiŠta je transfer menadžment ?

Šta je transfer menadžment ?

Transfer menadžment – podrška prenosu vlasništva i upravljanja na nasljednike

Poslovni transfer ili transfer menadžment podrazumijeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu kako bi se osigurao kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti. Pored nasljeđivanja vlasništva, ovaj postupak podrazumijeva i prenošenje upravljanja i rukovođenja preduzećem.

Česta grešaka vlasnika preduzeća je insistiranje na tome da djeca preuzmu posao i nastave upravljanje firmom, bez obzira da li su oni zainteresovani za tako nešto ili ne.

I ovaj proces, kao i svaki drugi u preduzeću, mora biti adekvatno analiziran, planiran, vodjen i to spada u domen transfer menadžmenta.

Porodične kompanije na našim prostorima su vrlo česte. Istraživanja govore da oko 12,000 preduzeća u Srbiji čini rizičnu grupu sa aspekta kontinuiteta  poslovanja, zbog značajnog broja vlasnika koji će se u skoroj budućnosti suočiti pitanjem smjene generacija.

Preduzeća čiji su vlasnici starosti 55 i više godina čine oko 30% svih registrovanih preduzeća u Agenciji za privredne registre Srbije, a oko 90% njih su i osnivači tih preduzeća, (eKapije, autor Marko Andrejić)

Vlasnici smatraju da je za poslovni kontinuitet bitno da sa vođenjem posla nastavi osoba od povjerenja i usljed toga favorizuju članove porodice, bez obzira na stručnost i interesovanja nasljednika.

Priprema kompanije za uspješan prenos vlasništva i upravljanje podrazumijeva da su ispunjeni neki preduslovi koji se odnose na transparentnost dosadašnjeg poslovanja.

Transparentno poslovanje oslanja se na jasnu organizacionu strukturu, poslovnu politiku preduzeća kao dokument koji definiše strategiju i ciljeve preduzeća, reguliše interno operativno funkcionisanje, transparentnu komercijalnu politiku preduzeća, koja kao dio poslovne politike, uređuje odnose sa eksternim saradnicima-kupcima, dobavljačima, omogućava kontinuitet rada bez obzira da li upravljanje nastavlja nasljednik ili neko iz menadžerske strukture ko nije u srodstvu.

transfer menadžment

Vlasništvo ne treba izjednačavati sa upravljanjem

Čak i ako se realizuje situacija da budući vlasnik, nasljednik bude i direktor kompanije pisana dokumenta mogu samo da olakšaju taj transfer.

Na ovaj način za transfer biznisa su spremni i osnivač i potencijalni nasljednici.

Na temu transfer menadžmenta ponešto je rekao i Miodragom Pantović, saradnikom kompanije i jednim od nasljednika kompanije Akvapan inženjering iz Čačka. Kompanija Akvapan postoji preko 20 godina, ima izgrađene modele funkcionisanja i ono što on ističe kao izazove vezano za uključivanje u porodični biznis tiče se cjiene koja se mora da “platiti”.

 Po njemu to je da imate malo privatnog vremena, i da se taj mali dio slobodnog vremena mora staviti u u službu posla. Uključivanje u porodični posao dosta zavisi od uticaja osnivača, ali isto tako zavisi od toga da li druga generacija želi da se uključi u poslovanje, da li je spremna na učenje i naporan rad.

Nasljednici treba da se pripreme da prepoznaju sve jake strane svoje kompanije, a da slabosti kompanije otklone u najvećoj mjeri. Kao preporuku za prevazilaženje generacijskog jaza on smatra bitnm adekvatno uključivanje nasljednika u poslovanje firme kroz određivanje odgovarajuće pozicije u firmi. Vlasnik treba da pripremi kompaniju da može da funkcioniše bez njegovog prisustva.

On mora da odluči kada i kako će da prepusti vođenje kompanije. Vlasnik kompanije prema svojoj procjeni treba polako da prepušta operativno poslovanje nasljedniku, a upravljanje kapitalom i strateške odluke treba da donose zajedno.

Šta je transfer menadžment ?

Gledano iz ugla nasljednika, prenos vlasništva je još složeniji, i očekivanja su drugačija

Nekada postoji volja i od strane osnivača i nasljednika da zajednički rade na ovom kompleksnom i strateški bitnom pitanju presudnom za održivost i rast preduzeća, ali je potrebna i dodatna spremnost da se investira u dalje obrazovanje i učenje, stručnu podršku u uključivanju nasljednika, primjenu novih poslovnih modela i sagledavanja, poput saradnje sa poslovnim udruženjima, poslovnim školama, konsultantima itd.

Adizes SEE je osnovao Klub 2040, koji okuplja mlade ljude između 20 i 40 godina starosti, za koje se vjeruje da bi do 2040. godine ili prije mogli da nasljede svoje roditelje na čelu porodičnih kompanija. Na sastancima se razgovara o njihovoj budućnosti i pripremama za transfer biznisa.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima