Vrednovanje rada

1270

Označava postupak procjene vrijednosti poslova na radnom mjestu.

Svaka bi se procjena trebala obavljati analitičkim metodama kojima se raščlanjuju radni zadaci na radnom mjestu. U praksi se za vrednovanje koriste metode procjene s rangiranjem, klasifikacijom, usporedbom zahtjeva, bodovanjem i sl.