Ugovor o radu

596

Ugovor o radnom odnosu u poduzeću koji se sklapa između poslodavca i posloprimca (zaposlenika).

Ugovor se sklapa na određeno ili neodređeno vrijeme.