Statut

1038

Skup pravila koja određuju strukturu i poslovanje organizacije.

Statut trgovačkih društava donosi skupština trgovačkih društava.