Budžet

1063

Općenito se smatra kao spisak svih planiranih prihoda i rashoda.

Koncept budžeta je od izuzetne važnosti u mikroekonomiji, koja upotrebljava budžetsku liniju da ilustrira razmjenu između dvaju ili više ekonomskih dobara. Drugim riječima, budžet je organizacijski plan izražen monetarnim terminima.