12 C
Sarajevo

KRATICE U WORDU! Ubrzajte svoj rad u Wordu, zapamtite ove korisne kratice

KRATICE U WORDU – Sveobuhvatna lista kratica koje će rad u popularnom programu iz Microsofta učiniti bržim, lakšim i učinkovitijim

Microsoft Word je, bez dvojbe, jedan od najkorisnijih programa za obradu teksta. Korištenjem kratica na tipkovnici korisnik može uštediti na vremenu, što znači da ne mora posezati za mišem i tražiti tačno koja kartica ima naredbu koja je upravo sad potrebna.

KRATICE U WORDU – Općenite kratice


Ctrl + N – Stvorite novi dokument
Ctrl + O – Otvorite dokument
Ctrl + S – Spremite dokument
Ctrl + P – Ispišite dokument
Ctrl + W – Zatvorite dokument
Ctrl + Z – Korak nazad
Ctrl + Y – Korak naprijed
Esc – Prekid

KRATICE U WORDU Navigacija

KRATICE U WORDU
KRATICE U WORDU


Ctrl + F – otvorite polje za navigaciju
Ctrl + G – Otvorite Go To prozor za navigaciju prema elementu
Home – Pomaknite kursor na početak crte
End – Pokaknite kursor prema kraju crte
Ctrl + Strelica lijevo – Pomaknite kursor jednu riječ prema lijevo
Ctrl + Strelica desno – Pomaknite kursor jednu riječ prema desno
Ctrl + Strelica gore – pomaknite kursor na prošli paragraf
Ctrl + Strelica dolje – pomaknite kursor na sljedeći paragraf
Ctrl + Alt + Page up – Pomaknite kursor na vrh ekrana
Ctrl + Alt + Page down – Pomaknite kursor na dno ekrana
Page up – Pomaknite se jednu stranicu prema gore
Page down – Pomaknite se jednu stranicu porema dolje
Ctrl + Home – Pomaknite kursor na početak dokumenta
Ctrl + End – Pomaknite kursor na kraj dokumenta
Shift + F5 – Pomaknite kursor na posljednju promjenu
Ctrl + Alt + Z – Pregledajte posljednje četiri promjene

spot_img