-5.1 C
Sarajevo
Moj posaoPrilika za posao / ŠG "Gorica" Šipovo traži radnike

Prilika za posao / ŠG “Gorica” Šipovo traži radnike

ŠG “Gorica” Šipovo objavila je javni konkurs za prijem radnika na probni rad, a u pitanju su sljedeće pozicije:

 1. Sjekač – probni rad do 3 mjeseca……… broj izvršilaca – 4

Kandidati, koji se prijavljuju na konkurce, moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi:

 • Da je državljanin BiH,
 • Da je punoljetan,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da nije ocuđivan za krivična djela i da se ne vodi krivični postupak protiv njega

II – Posebni uslovi:

 • KV,
 • 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
 • odgovarajući certifikat
 • Napomena – ukoliko prijavljeni kandidat ispunjava sve uslove a ne posjeduje certifikat, Šumsko gazdinstvo će izvršiti obuku)

Uz prijavu na konkurs kandidati su dućni priložiti:

 • Diplomu o završeno obrazovanju,
 • Dokaz o radnom stažu – radnu knjižicu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Kopiju lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu, ukoliko bude primljen,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju za krivična djela i nevođenju krivičnog postupka, ukoliko bude prijavljen,
 • Ljekarsko uvjerenje, ukoliko bude primljen.

Neto plata od 800,00 KM do 2.500,00 KM zavisno od učinka.

Konkurs ostaje otvoren do 16. 12. 2021. godine.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol u zgradi ŠG “Gorica” Šipovo ili putem pošte na adresu JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, ŠG “Gorica” Šipovo, ul. Prve Šipovače brigade br. 1, 70 270 Šipovo.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na portirnicu Šumskog gazdinstva svaki dan od 7 – 15 sati.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

spot_img