Znanstveno- tehnološki parkovi

1125

Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) znanstveno- tehnološki parkovi su trgovačka društva koja se osnivaju radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje.