Znanstveni park

480

Temelji se na ideji snažne povezanosti i menuzavisnosti poduzetništva, istraživanja, znanosti i obrazovanja.