Znanstveni park

1057

Temelji se na ideji snažne povezanosti i menuzavisnosti poduzetništva, istraživanja, znanosti i obrazovanja.